Lehetőségek
Ajánló

Írd meg ötleted , véleményed Hozzászólások , fórum, tippek


Oldal ajánló Ha meg vagy elégedve velünk, akkor ajánld oldalunkatMa 2019. 12. 6, péntek, Miklós napja van. Holnap Ambrus napja lesz.Együttműködési megállapodás, Partnerprogram működtetésére, amely létrejött egyrészről a

Simultan-Color Kereskedelmi és Szolg. Ipari KFT.
Székhely: 8230 Balatonfüred Jókai u. 27.
Cégjegyzékszám: 19-09-511250
Adószáma: 14657588-2-19Továbbiakban: FOTOPARTNER
másrészről, a FOTOPARTNER Partnerprogramjához csatlakozni kívánó
Honlap tulajdonos továbbiakban: PARTNER,
és mint FOTOPARTNER és PARTRNER együttesen: FELEK, között az alábbi feltételek szerint..A szerződés tárgya
az Interneten történő kölcsönös együttműködésre, értékesítésre, a FOTOPARTNER által gyártott egyedi fényképes, hímzett,  gravírozott ajándéktárgyakra, illetve az On-line digitális fotókidolgozásra szól.

Saját digitális labor esetén, az együttműködés keretében kihelyezett  On-line fotórendelő oldalról érkező megrendeléseket a PARTNER saját fotólabor gépén dolgozhatja ki, árait, szállítási költségeit, saját jelszóval védett Fotoadmin felületén állíthatja be. Az ajándékrendelő program csomagból a neki, és profiljába nem vágó modulokat /programrészeket/ választhatja ki. A fotoadmin.hu oldalon, az Admin felületén tudja jutalékait nyomon követni, illetve az általa ajánlott oldalak után járó részesedését nyomon követni, ellenőrizni.A megállapodás létrejöttének célja
Jelen megállapodás azon célt szolgálja, hogy a FOTOPARTNER Partnerprogram Internetes szolgáltatásait, Web-áruházát  a felek közös akarattal  kölcsönösen együtt működtessék.

A FOTOPARTNER már működő szolgáltatása segítségével, lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a honlaptulajdonos saját honlapjának szolgáltatási körét kibővítse, és ez által plusz bevételi forrásra, jövedelemre, pontokra tegyen szert.

A honlaptulajdonos aki magánszemély, hozzájárul és biztosítja saját Internetes felületén, oldalán link és banner elhelyezését, hogy látogatóit átirányítsa a FOTOPARTNER oldalára.

Mint vállalkozó  biztosítja cége honlapját link és banner elhelyezésére, illetve a  Partneri Web-áruház elhelyezésére.

A honlaptulajdonos csatlakozási szándékát a FOTOPARTNER webáruház honlapján található regisztrációs adatlap kitöltésével kérheti. A személyes adatok megadása szükséges. Ezt a kérelmet FOTOPARTNER a beérkezéstől számítva a legrövidebb időn belül átnézi, majd elbírálja, regisztrálja, és erről e-mail-ben vagy telefonon tájékoztatást küld a csatlakozni kívánó részére.

A FOTOPARTNER fenntartja a jogot magának arra, hogy elfogadja, illetve elutasítsa a partnerprogramhoz ( regisztrációs adatlap kitöltésétől függetlenül)  csatlakozni kívánó honlaptulajdonost.

A FOTOPARTNER Partnerprogramjához történő csatlakozás díjmentes, INGYENES!FOTOPARTNER vállalja - jogai és kötelezettségei
A PARTNER részére, ha magánszemély, ellátja a megfelelő technikai háttérrel.

A PARTNER részére, ha vállalkozó, hogy oldalának saját egyéniségére, arculatára szabva készíti el a virtuális Web-áruházát. Ha erre nem tart igényt, akkor linkel és bannerrel lássa el, amelyek a FOTOPARTNER oldalára mutatnak, irányítják a megrendelőket.

Hogy a digitális laborral rendelkező PARTNER,  a saját arculatára kialakított On-line fotórendelő oldalról a megrendeléseket maga, tudja fogadni, kidolgozni, majd a fotoadmin.hu oldalon az Admin felületén árakat, szállítási költségeket tudjon beállítani.

Hogy folyamatosan a PARTNER rendelkezésére bocsátja a dinamikus banner kiosztással működő, aktuális ünnepekhez, alkalmakhoz kapcsolódó akciókat.

A teljes technikai, és logisztikai hátterét biztosítva a vállalkozóknak, és magánszemélyeknek, hogy az egyedi ajándéktárgyakat és az Internetes digitális képkidolgozást a legyártástól a megrendelőhöz való eljuttatásáig elvégzi.

Vállalkozó esetében, hogy az igény szerint megrendelt és elkészített termékeket, amennyiben előzetesen megállapodtak benne, és van rá mód, a PARTNER telephelyére szállítja szállítólevéllel. Ebben az esetben a PARTNER gondoskodik a termékek kiszállításáról, és számlázásáról. (Egyedi megegyezéssel)

Ha PARTNERE  magánszemély, és az oldalán elhelyezett link és banner segítségével érkező látogatók megrendeléseit regisztrálja, és részére hozzáférhetővé teszi a Fotoadmin.hu oldalon azok követését, egy saját jelszóval védett Admin felületen.

Ha a PARTNER vállalkozó, és az oldalán kölcsönösen működtetett Web-áruházból illetve az oldalán elhelyezett link és banner segítségével érkező átirányított látogatók, megrendeléseit regisztrálja, majd részére hozzáférést biztosít a Fotoadmin.hu oldalon azok követésére, egy saját jelszóval védett Admin felületen.

Magánszemély esetében, hogy az oldaláról érkező látogatók által megrendelt, és kifizetett termék, termékek eladása után jutalékként levásárolható pontokat ad.

Vállalkozó esetében, hogy a megrendelt, és kifizetett termék, termékek eladásából származó összes bevételnek a postai költségek levonása után, jutalékot fizet /egyedi elbírálás alapján/. Az oldal látogatottságától függően a jutalék mértéke növekedhet. A személyre szabott jutalék lehet sávosan, a havonta értékesített termékek darabszámától függő is. Az eladási árat minden esetben a FOTOPARTNER állapítja meg, igazodva a mindenkori piaci viszonyokhoz. Teljesítettnek az a megrendelés minősül, melynek vételára hiánytalanul kiegyenlítésre került.

És levásárlási lehetőséget biztosít a PARTNEREKNEK, hogy a kifizetésre kerülő jutalékát részben vagy teljes egészében a Web-áruházban, termékeinek kedvezményes áron történő levásárlására fordítsa.

További lehetőséget biztosítva arra, hogy a Web-áruházban történő jutalékok levásárlásakor, további 10% prémium jutalékot ad PARTNERÉNEK.

A vállalkozóként megtermelt jutalékokat havonta egyszer, hónap elején 10.-ig fizeti ki a FOTOPARTNER, amennyiben a PARTNER egyenlege eléri, vagy meghaladja az általa megadott értékhatárt, illetve ha magánszemély pontjait vásárolhatja le.

Vállalkozó esetében, hogy az összegyűlt jutalékokat, amint azt kiszámlázta a vállalkozó, részére kifizeti, elutalja.

Hogy a PARTNER oldalát rendszeresen figyelemmel kíséri, az esetleges hibákra a figyelmet felhívja.

Hogy a változásokról, fejlesztésekről, e-mailben, hírlevél formájában értesítést küld a PARTNER részére. Az árváltozásról 5 munkanappal annak érvénybelépése előtt értesítést küld. Az árváltozás visszamenőleg nem érvényesíthető egyik fél részéről sem.
A Partner vállalja
Ha magánszemély, saját Internetes felületén, oldalán hozzájárul és biztosítja link és banner elhelyezését, hogy látogatóit átirányítsa a FOTOPARTNER oldalára. A FOTOPARTNER oldallal kapcsolatos különböző grafikus ábrázolások, bannerek elhelyezéséhez a FOTOPARTNER előzetes engedélye szükséges.

Ha vállalkozó, cége lehetőséget biztosít a FOTOPARTNER részére, hogy a Webáruház megjelenjen a saját weblapján, külön kérésére arculatához, egyéniségéhez igazítva saját Internetes felületén, oldalán.

E-mail címének, telefonjának pontos adatait folyamatosan, naprakészen tartja, hogy az értesítéseket a változásokról, fejlesztésekről a FOTOPARTNER mindig el tudja küldeni részére.
Garancia és jótállás a FOTOPARTNER részéről - Internetes fizetés, reklamáció, szavatosság, fogyasztóvédelem
A vásárlónak vitathatatlanul joga van ahhoz, hogy pénzéért jó minőségű és hibátlan árut vagy szolgáltatást kapjon.

A FOTOPARTNER az általa előállított termékek minőségéért felelősséget vállal, és garantálja, hogy az elkészített, átadott termékek megfelelnek az előírt jogszabályoknak.

Tehát az Internetes vásárlásnál is megvannak a vevő jogai, úgy mintha azt akár egy vizuális, való áruházban tette volna meg. Vásárlásnál az Internet virtuális világában ugyan úgy tartozék a számla kibocsátása, mint a valóságos üzleteknél, és ennek birtokában tudják a vevők a megvásárolt termék(ek) garanciáját is érvényesíttetni. 


A FOTOPARTNER vállalja, hogy a kiszállított termék, termékek bizonyíthatóan az Ő hibás csomagolása miatt sérültek meg a szállítás alatt, úgy azt garanciában maradéktalanul kicseréli és a velejáró postai költségeket vállalja.

FOTOPARTNER a hibátlan termékek esetén visszavásárlási garanciát nem tud vállalni, a legyártott ajándéktárgyak egyedisége miatt.
Adatvédelem - Az információ kezelése
A szerződéskötés elindításához a FOTOPARTNER oldalon regisztrálnia szükséges, amellyel tudomásul veszi, hogy a regisztráció alkalmával, a regisztráció érdekében és a partneri kapcsolatok további hivatalos eljárásainak érdekében (Pl.: számlák kibocsátása) személyes adatait megadnia elkerülhetetlen. Az adatok tekintetében a FOTOPARTNER a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvényben meghatározott adatkezelőnek minősül, s ennek, valamint az 1998. évi VI. törvénynek megfelelően garantálja a Felhasználók személyes adatainak védelmét. A személyes adatok védelme értelmében a FOTOPARTNER garantálja, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kifejezett hozzájárulás vagy törvényi felhatalmazás hiányában nem adja ki harmadik fél részére. Kivételt képez ez alól, ha a személyes adatok kiadására FOTOPARTNER-t valamely hatóság jogszabály alapján kötelezi.

Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés aláírása után lehetnek olyan külön egyéni megegyezések a szerződésben, bizalmas információk, amelyeket a másik fél írásos engedélye nélkül harmadik személy részére nem adhatnak ki.

Kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös munka során tudomásukra jutott üzleti és műszaki, technikai jellegű információkat maximálisan bizalmasan kezelik a szerződés időtartama alatt és azután egyaránt. Azokat saját céljaikra vagy harmadik féllel, írásos engedély nélkül, míg azok nem publikussak nem osztják meg.
A szerződés módosítása, megszűntetése
A FOTOPARTNER a jelen szerződést, vagy annak részeit bármikor módosíthatja. A módosításról köteles a PARTNERT írásban értesíteni, tájékoztatni, ami történhet levélben vagy e-mailben. Ha bármelyik módosítás elfogadhatatlan a PARTNER számára, azon esetben, írásban, az együttműködési megállapodást határidő nélkül felmondhatja.

A jelen szerződést a FELEK kölcsönös egyetértés alapján írásban módosíthatják, illetve kiegészíthetik, és azt aláírásukkal jóváhagyják.

Bármelyik fél felmondhatja írásban a szerződést 30 napos határidővel, levélben vagy e-mailben. A felmondási idő alatt mindkét fél köteles a szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul ellátni, teljesíteni. Felek a termékekkel, jutalékokkal történő elszámolásuk után, egymással szemben semmilyen címen követelést, kártérítést nem támaszthatnak. A felmondási idő lejártával a szerződés automatikusan érvényét veszíti.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A Partneri szerződést-t elfogadom, azt elolvastam és annak minden pontjával egyetértek

FOTO Partner © 2007
Adatvédelmi elveink
Felhasználási feltételek